top of page

Duurzaam Gebruik Waterwegen

Ecologie, Water doorstroom, waterberging en flora en fauna staan aan de basis van

duurzame toekomstbestendige waterlopen. Van daaruit kan bewust watergebruik ontstaan.

De Stichting Het Nieuwe Water houdt hier rekening mee bij het ontwikkelen van de plannen door:

onderzoek te doen naar de mogelijkheden en samen te werken met verschillende partijen

2021-09-01 (7).png

Waterrecreatie

Toekomstbestendig watergebruik betekent ook verantwoord recreëren. Kleinere boten, elektrisch voortgedreven, kanoën, suppen het kan allemaal. 

Beoogd Resultaat:

Verbeterde doorstroom zorgt voor verbeterde waterkwaliteit waardoor veilig gerecreëerd kan worden.

Steigers, aanmeerplaatsen met de nodige voorzieningen houden de omgeving schoon.

Te ontwikkelen i.s.m. beleidsmakers, hoogheemraadschap, provincie en gemeenten.

Terras

Horeca en ondernemen

Huur of verkoop van verschillende soorten watersport benodigdheden, een terrasje aan het water nabij water speel en ontdek plekken. 

Of misschien wel de eerste Mc-Sail waar je je hamburger al varend afhaalt Mc Donalds.

Beoogd resultaat:

Water attracties als unieke trekpleister die de ervaring van Het Nieuwe Water verrijken te ontwikkelen i.s.m. lokale ondernemer waardoor de lokale en regionale economie een impuls krijgt.

flora en fauna.jpg

Flora en Fauna

Bevorderen biodiversiteit, creëert een gezond ecosysteem door het creëren verschillende habitats en het weren van schadelijke stoffen in de omgeving van de waterloop.

Beoogd Resultaat:

Diversiteit aan planten- en diersoorten.

Te ontwikkelen in samenwerking met ecologen, beheerders, natuurorganisaties,  betrek gebruikers, moedig hen aan tot zorgvuldig gebruik.

Educatie

Onderwijs in de natuur rondom thema's
zoals gezondheid, natuur, klimaat, techniek en de rol van buitenruimte,
duurzaamheid, veiligheid.

 

Beoogd Resultaat:

Verrijking zintuigen, motoriek, concentratie, denkvermogen, creativiteit en ontwikkeling van sociale vaardigheden van zowel schoolgaande kinderen als bezoekers.
 

Te ontwikkelen in nauwe samenwerking met WNTweb, IVN Natuureducatie en Staatsbosbeheer en  scholen.

bottom of page