top of page
Revitalisatie Het Nieuwe Water
Masterplan

Het Nieuwe Water is een watersysteem dat door de gemeenten Maasluis en Westland loopt. Het betreft een oude waterloop aan de Zuidwest rand van het Westland en Midden-Delfland en maakt deel uit van het cultuurhistorische waternetwerk, welke onlosmakelijk verbonden is met de ontwikkeling van het Nederlands landschap.

Het watersysteem heeft vanwege andere prioriteiten in vorige decennia, zijn functie als vaarweg over de jaren steeds meer verloren.

Zo is in Maassluis is in de jaren ‘70 is een duiker in het watersysteem aangelegd, waar momenteel de Westlandseweg overheen loopt. Deze duiker is te lang en te laag en beperkt daarmee de doorstroom van water en daarmee de waterkwaliteit. Ook is de duiker te laag om veilig doorheen te varen.

Op andere punten is bij nieuw gebruik van het land niet stilgestaan bij de doorstroom van water en waterkwaliteit. Nu dit een steeds urgenter thema wordt, is er een plan in de maak om dit watersysteem tussen Maassluis en het Westland te revitaliseren.

 

Het  herstel van de doorvaart kan bijdragen aan de uitvoer van de Natuurherstelwet en sluit aan bij ambities zoals:

-de Blauwe Cirkels (Hof van Delfland)

-de Erfgoedlijnen van de Provincie Zuid-Holland

-het EU-programma SWARE (Sustainable heritage management of WAterway REgion)

-de Vereniging Regio Water Randstad Waterbaan

Effecten

Het herstellen van de doorvaart van het Nieuwe Water omvat drie beoogde hoofdeffecten en vele neveneffecten:

1. De waterdoorstroom te verbeteren t.b.v. duurzame ecologie en waterhuishouding

2. Bewust toekomstgericht watergebruik (Waterbewustzijn te vergroten)

3. Regionale en lokale bedrijvigheid en ondernemerschap te stimuleren.

nieuwe brug bovenaanzicht.jpg
Obstakels Het Nieuwe Water.png
Toeristisch Rondje Maassluis-Maasland.png
Bruggen Het Nieuwe Water.jpg

Waterdoorstroom en Ecologie verbeteren

Inventarisatie en onderzoek
Aquapunctuur; aspecten duurzaam watergebruik
Historie
Bruggen en hoogtes
Effecten 

Verwijderen obstakels;
2 Duikers vervangen door brug


Waarborgen doorgang:
Beleid minimale doorvaarhoogte 1.50m bruggen actief stimuleren
Verbreden
/ verdiepen doorgang

Verbeterde ecologie en
waterkwaliteit
Vleermuizen in duiker
Minder vuilophopingen bij blokkades
Meer groene oevers
Vermindering blauwalg?
Verbeterde vismigratie?

Bewust toekomstgericht watergebruik

educatie in de buitenlucht Het Nieuwe Water.jpg
Educatie
Aantrekkelijke locaties buitenlessen
Waterbewustzijn vergroten via media voor en tijdens herstelwerkzaamheden


Recreatie:
Ecologische Recreatie & Toerisme
Spreiding toerisme

Regionale en lokale bedrijvigheid en ondernemerschap te stimuleren.

Boten huren.jpg
Faciliteren randvoorwaarden &
infrastructuur
Doorlopende en aansluitende fietspaden
Aanlegsteigers
Voorzieningen
Overleg en Uitdagen lokale ondernemers


PR en Marketing:
Routes creeeren
Vindbaarheid en bekendheid

 

1

2

3

Obstakel Het Nieuwe water Duiker Westlan
bottom of page