top of page
Onderzoeken

De onderstaande onderzoeken zijn uitgevoerd in opdracht van of in samenwerking met de Stichting Herstel Nieuwe Water om de haalbaarheid en wenselijkheid, alsmede de benadering van het realiseren van de revatilisatie van het Nieuwe Water in kaart te brengen.

DOORTREKKEN WATERGANG WEVERSKADE MAASSLUIS

Technische en Maatschappelijke haalbaarheid

Colab Adviesbureau, juni 2019, PI Hogeschool Rotterdam

 
Colab_Onderzoek Het Nieuwe Water.png

- De technische haalbaarheid zal naar verwachting geen problemen opleveren. - Het fiets- en wandelpad onder de brug zorgt voor een verbeterde verkeersveiligheid in het gebied. - Gezien het belang van de drukke verkeersverbinding Westlandseweg Rozenlaan en de drukke wegen in de omgeving moet de situatie zo veel mogelijk ontlast worden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt geadviseerd om de constructie met prefab onderdelen uit te voeren. - Maatschappelijke haalbaarheid: Bij doortrekken van de Weverskade en het Nieuwe Water ontstaan schitterende (vaar- en fiets) routes van hoge cultuurhistorische waarde. Het project biedt vele kansen en mogelijkheden voor verbetering van de waterkwaliteit en voor stimulering van economische activiteiten, recreatie en toerisme. Aandachtspunt: verhoogde recreatiedruk kan ook verstoring en beschadiging aan vegetatie, broedplaatsen ed. tot gevolg hebben. Geldende bestemmingsplannen hebben geen directe gevolgen hebben op de realisatie van het project. CoLab is een werkvorm, waarbij een aantal studenten in opdracht van een instelling of bedrijf een onderzoek uitvoert. Dit onderzoek werd in opdracht van de Vereniging Regio Water, ic. Manita Koop, uitgevoerd. De praktijkbegeleiding werd verzorgd door Piet van Dijk, aannemer te Maasland.

bottom of page