top of page
Stichting HERSTEL DOORVAART NIEUWE WATER
Doelstelling

De Stichting Herstel Doorvaart Nieuwe Water is ontstaan uit de doorgroei van een burgerinitiatief opgestart in 2018. De stichting beoogt in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland, gemeente Maasluis, gemeente Midden-Delfland en gemeente Westland het cultureel water erfgoed van ‘het Nieuwe Water’ weer in ere te herstellen. Het doel is het Nieuwe Water weer te laten doorstromen en zo bij te dragen aan vergroten biodiversiteit, klimaatadaptatie, behoud cultureel erfgoed en ontwikkeling van ondernemerschap in de regio. 

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 

Jan Stuip - Voorzitter

Bert de Reuver – Vice Voorzitter

Vacant - Penningmeester

Tessa Kleizen – Secretaris

Joop Luyendijk - Commissaris Externe Betrekkingen

 

ANBI Stichting

Wij zijn bezig met de aanvraag om als ANBI stichting te worden aangemerkt.

Inkomsten en verloning

Inkomsten uit arrangementen of lezingen en donaties zijn zonder winstoogmerk en komen ten goede van het gestelde doel van de stichting.

Het bestuur ontvangt geen verloning voor hun bestuurlijke taken.

Eventuele onkosten voor het uitvoeren van de bestuurlijke taken kunnen wel worden vergoed en worden tot een minimum gehouden. 

 

Beleidsplan 2023 -2027
Verlies en Winstrekening 2023
bottom of page