top of page

Symposium

In 2024 wordt er een symposium georganiseerd. Het symposium geeft een mooie stand van zaken en biedt de mogelijkheid voor betrokken partijen om kennis te nemen van de resultaten van de onderzoeken en de implicaties, mogelijkheden en kansen voor het Nieuwe Water inzichtelijk te krijgen voor hun organisatie of achterban en de kansen verder vorm te geven.

Hou deze website in de gaten voor nadere informatie of schrijf u alvast in voor de nieuwsbrief.

bottom of page